APLICACIÓ DE LES TIC

PER L’APRENENTATGE i

DIFUSIÓ DE PATRIMONI


MODEL 3D

SOBRE EMPLAÇAMENT REAL
APP DE CAPTURA

I GEOLOCALITZACIÓ

A L’ESPAI


REALITAT AUGMENTADA

SUPERPOSICIÓ DEL MODEL 3D

SOBRE EMPLAÇAMENT REAL