Som un centre d'
Aplicació de noves tecnologies a la representació gràfica arquitectònica

ARC es un centre de recerca del Departament de Representació Arquitectònica de la UPC, creat per impulsar la transferència de tecnologia en projectes de les seves àrees de coneixement.

ARC dóna assistència principalment a les 3 escoles on hi és present ETSAB, ETSAV i EPSEB, aplicant directament el coneixement adquirit a la comunitat universitària.

ARC és impulsat per un conjunt de professors del Dept. com a plataforma d’aplicació de les noves tecnologies per crear i innovar en mètodes de representació d’edificis, patrimoni, entorns urbans, paisatgisme, disseny, obres i processos constructius.

ARC focalitza el seu camp d’expertesa en els processos de gestió i producció de BIM, CAD, Realitat Augmentada, Realitat Virtual, Tècniques d’aixecament, Comunicació i Simulació Visual, Plataformes multimèdia, Programació gràfica, Sistemes paramètrics….amb l’optimització de solucions en cada cas.

ARC col·labora amb organismes públics o privats, oferint els seus serveis a despatxos professionals, empreses privades o a l’administració, per representar amb èxit els seus projectes o implementar-hi plataformes avançades de treball.

Treballem amb
BIM avançat

Desenvolupament de projectes amb metodologies BIM (Building Information Modeling) per entitats públiques o privades.

Estudis d’implementació de sistemes BIM en oficines tècniques d’arquitectura i enginyeria per una millora en els processos de gestió de projectes.

Formació en BIM en programari adequant els continguts a les necessitats específiques de les empreses i entitats.

Treballem amb
Realitat Virtual

Projectes en noves tecnologies de visualització i interacció com la Realitat Virtual aplicada a projectes.

Desenvolupament d’experiències amb continguts dels projectes amb dispositius d’última generació HMD (Head Mounted Displays), controladors hàptics, monitorització de moviment, pantalles interactives, etc.

Desenvolupament de continguts amb programari de modelat, edició i postproducció específics i integració amb motors de videojocs.

Disseny d’instal·lacions i adequació dels dispositius de Realitat Virtual per a cada projecte.

Estudi de l’experiència d’usuari per a la millor comprensió dels continguts i assoliment dels objectius de cada projecte.

Treballem amb
Realitat Augmentada

Desenvolupament de projectes de Realitat Augmentada aplicada a tots els processos d’edificació, des del disseny, el projecte d’execució, la construcció, el manteniment i ús.

Estudis d’implementació de Realitat Augmentada per a la comunicació de continguts, consulta d’informació de projectes i divulgació.

Aplicacións per seguiment de processos constructius, recuperació del patrimoni històric, visualització geolocalitzada de projectes, entorns urbans, simulació energètica, etc

Formació

Els “Comprimits” són cursets intensius sobre les eines informàtiques més emprades en els àmbits d’Arquitectura, Enginyeria i Edificació. El seu objectiu és iniciar l’estudiant a l’ús dels programes BIM, CAD, 3D, Imatge… en un curt període de temps (10 h.) amb trets diferenciadors com són la intensificació, la flexibilitat horària, la proximitat dels espais de l’ETSAB i la seva qualitat docent. Els “comprimits” estan coordinats per l’ARC (Dept. RA‐UPC), resten oberts a tota la comunitat UPC (estudiants, PDI i PAS) i s’oferiran en diferents convocatòries anuals.