GENERACIÓ D’IMATGES 360º
DEL PROJECTE

EXPOSICIÓ

“LES PASSAGERS DU GRAND PARIS EXPRESS” A PARIS


IMATGE 360º ENTORN I SUPERPOSICIÓ MODEL 3D


IMATGE 360º INTERIOR ESTACIÓ