PROJECTE i
DIRECCIÓ D’OBRA
AMB AJUDA DE NOVES TECNOLOGIES (TIC)VISUALITZACIÓ DEL PROJECTE SOBRE TAULETA
MODEL 3D DE LES DIFERENTS FASES DE L’ESTRUCTURA

IMATGE 360º ESTRUCTURA SOBRE ULLERES RV