RECONSTRUCCIÓ VIRTUAL

DE LA

CATEDRAL ROMÀNICA

I LA SEVA DIFUSIÓ
ESCANEIG I MODELAT 3D CAMPANAR