FOTOESCANEIG I MODELITZACIÓ APLICADA AL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC.

EXPERTESA APLICADA DESPRÉS A LA DOCÈNCIA  I A LA RECERCA EDUCATIVA