Tesis Doctoral

Sandra Moliner Nuño

Un viaje en el tiempo

“El Poble espanyol de Montjuïc”

 

Tesi doctoral, UPC

Departament RA, 2016

DOCUMENTACIÓ I DIFUSIÓ

DEL PATRIMONI  ARQUITECTÒNIC