Recerca coordinada amb altres grups de recerca

Projecte  I+D+i . MINECO.  

GAME4DCITY 3.0

E. Redondo ( coord cientif.

de los dos subproyectos).

I. Navarro ( invest. compart.

en los dos proyectos)

GENERACIÓ,

¨GAMIFICACIÓ¨ I AVALUACIÓ

DELS USUARIS D’ESCENARIS

URBANS.

AVALUACIÓ DE LA SEVA

APLICACIÓ .

Superilla GERMANETES

Barcelona